• Praktyczna nauka zawodu – Szkoła Policealna – styczeń 2023 (czytaj)
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 (czytaj)
 • Spotkanie warsztatowo-informacyjne dla słuchaczy i absolwentów Szkoły Policealnej. (czytaj)
 • Spotkanie opłatkowe słuchaczy (czytaj)
 • Masaż lodem – warsztaty na kierunku technik masażysta (czytaj)
 • Ergonomia pracy technika usług kosmetycznych (czytaj)
 • Udział słuchaczy w Dorocznym Święcie Szkoły(czytaj)
 • Szkoły policealne świętują 100-lecie niepodległości(czytaj)
 • Ogólnopolski Tydzień Kariery – spotkanie z doradcą zawodowym (czytaj)
 • Początek roku szkolnego 2018/2019 (czytaj)
 • Zajęcia praktyczne technika masażysty – masaż bambusowy (czytaj)
 • Słuchacze na wystawie BODY WORLDS -VITAL (czytaj)
 • Warsztaty technika masażysty – masaż lodem (czytaj)
 • Zajęcia praktyczne na kierunku technik usług kosmetycznych (czytaj)
 • Opiekun medyczny – zajęcia praktyczne (czytaj)
 • Udział słuchaczy w Jasełkach (czytaj)
 • Spotkanie z doradcą zawodowym (czytaj)
 • “Warto wiedzieć” apel dla słuchaczy (czytaj)
 • Początek roku szkolnego 2017/2018 (czytaj)
 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 (czytaj)
 • Prezentacja kierunków kształcenia podczas Dnia Otwartego Szkoły (czytaj)
 • Wystawa BODY WORLDS -VITAL (czytaj)
 • Udział słuchaczy w pokazach “O zachowaniu się przy stole” (czytaj)
 • Spotkanie wigilijne (czytaj)
 • Udział słuchaczy w Dorocznym Święcie Szkoły (czytaj)
 • Spotkanie z doradcą zawodowym (czytaj)
 • Warto wiedzieć (czytaj)
 • Początek roku szkolnego 2016/2017 (czytaj)
 • Konferencja pod hasłem “Dzień dobry masaż” (czytaj)
 • Początek roku szkolnego 2015/2016 (czytaj)
 • Warsztaty w szkołach dla dorosłych (czytaj)
 • Forum “Zdrowe Pokolenie to Modne Pokolenie”(czytaj)
 • Początek roku szkolnego 2014/2015 (czytaj)