Prezentacja kierunków kształcenia w szkołach policealnych dla dorosłych, podczas Forum “Zdrowe pokolenie to modne pokolenie”, które poświęcone było zdrowemu stylowi życia.