Słońce i piękna pogoda powitały nauczycieli i uczniów naszej szkoły powracających z wakacji.

Pani Dyrektor Marzena Samborska na uroczystym apelu powitała całą społeczność szkolną, życząc wszystkim sukcesów w nauce i pracy w nowym roku szkolnym.

  
Dzień ten był również okazją do uczczenia 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie przypomnieli zgromadzonym wydarzenia tamtych dni.
W budynku szkoły na ul. Sobieskiego nowy rok szkolny rozpoczęli także słuchacze szkół dla dorosłych.
 
Spotkanie zakończyła prezentacja poświęcona problemowi dopalaczy.