W dniu 22 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne słuchaczy kierunku Technik masażysta semestru pierwszego i trzeciego. Przy wspólnym stole opiekunowie i słuchacze złożyli sobie życzenia świąteczne oraz otrzymali życzenia świąteczne skierowane do wszystkich słuchaczy i ich rodzin od Dyrektora Szkoły Pani Marzeny Samborskiej. Koordynatorem spotkania była p. Małgorzata Żaba.