W dniach 20-21 grudnia słuchacze wraz z opiekunem Małgorzatą Żabą uczestniczyli w pokazie artystycznego nakrywania świątecznego stołu oraz profesjonalnego obsługiwania gości i synchronicznego kelnerowania. Zasady savoir vivre przedstawili uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Nr1 w Miechowie.