Słuchacze drugiego i czwartego semestru kierunku technik masażysta pod opieką Małgorzaty Żaba wzięli udział w wystawie BODY WORLDS -VITAL w Katowicach.

            Wystawa kładzie duży nacisk na edukacje, a wartość edukacyjna projektu została wysoko oceniona przez wiele instytucji naukowych z całego świata zdobywając ogromną popularność na każdym kontynencie. Metoda plastynacji oraz stworzenie wystawy BODY WORLDS sprawiły, że wiedza dotycząca anatomii, kiedyś przeznaczona wyłącznie dla lekarzy  i personelu medycznego, teraz stała się dostępna dla każdego z nas.

            Wystawa BODY WORLDS – VITAL celebruje potencjał ludzkiego ciała w ruchu poprzez estetyczną prezentację jego nieskazitelnej formy i złożonych funkcji. Wystawa prezentująca autentyczne ludzkie ciała i fascynujące instalacje multimedialne, pokazuje ludzki organizm            w zdrowiu i w chorobie. Porównuje zdrowe ciała z ciałami, które uległy różnorodnym chorobom i schorzeniom.

            Udział Słuchaczy w wystawie pozwolił przenieść wiedzę podręcznikową w praktyczną naukę anatomii.