45

Relacja z Dnia Otwartego w 2017r.

Cieszymy się, że podczas dnia otwartego naszą szkołę odwiedziło dużo gimnazjalistów i ich rodziców, mieli oni okazję zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018. Gimnazjaliści mogą podjąć naukę w Zespole Szkół Nr 1 w 4-letnim Technikum kształcącym w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik geodeta, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w 3-letniej Branżowej Szkole I Stopnia – wielozawodowej.

Oferta edukacyjna szkoły dostosowana jest do rynku pracy i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców oraz pracodawców. Podczas dnia otwartego przybyli goście mogli zwiedzić całą naszą szkołę. W pracowniach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt prezentowane były kierunki kształcenia oraz oferowane przez szkołę zajęcia dodatkowe. Gimazjaliści mieli okazję porozmawiać z uczniami, nauczycielami i przekonać się jaka atmosfera panuje w szkole. Szkole, w której każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i zdobyć ciekawy zawód i w przyszłości dobrze zarabiać.

45
42 43

58 68

Na sali gimnastycznej miała miejsce część artystyczna. Zebranych powitała wicedyrektor Agata Malinowska-Sepielak, która skupiła się na najważniejszych aspektach nauczania, pracy wychowawczej, opiekuńczej oraz wspomagania rozwoju uczniów. Wspomniała o najważniejszych sukcesach szkoły i uczniów oraz o współpracy zagranicznej „Ekonomika”. Dzięki wymianom oraz wizytom studyjnym uczniowie mają możliwość wymiany poglądów, doświadczeń i nawiązania nowych międzynarodowych przyjaźni. Od kilku lat kwitnie współpraca ze szkołami niemieckimi z Bunde i Hamm, a także z francuską szkołą w Le Longeron. W ramach projektu Leonardo da Vinci „Marketing dla każdego” uczniowie ZS Nr 1 uczestniczyli w wyjazdach do Włoch, Turcji, Czech, Niemiec i Finlandii.

39

Tego dnia obecny był Pan Jerzy Borowski, starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Miechowie. Zespół Szkół Nr 1 od wielu lat współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych. Jest to główny pracodawca dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia (dawnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
cech

Część artystyczna rozpoczęła się walcem w wykonaniu Szkolnego Zespołu Miechowianie. Następnie uczniowie w formie pantomimy zaprezentowali kierunki kształcenia. Młodzież „Ekonomika” rozwija się w różnych dziedzinach artystycznych, o czym mogliśmy się przekonać oglądając  występy wokalne i instrumentalne,  tańce nowoczesne oraz na stepach. Część artystyczną zwieńczył nie kto inny jak „Zenek Martyniuk”, w którego znakomicie wcielił się Kacper Bojarski, porywając gimnazjalistów do wspólnej zabawy. Na scenie pojawił się również absolwent naszej szkoły Piotr Malinowicz ze swoim zespołem muzycznym – Destin.

30

eko 38

Goście otrzymali od nas również propozycje skierowane do krewnych, znajomych, którzy chcieliby kształcić się w Szkole dla Dorosłych. Pokaz (ćwiczenia i prelekcje) przygotowały opiekunki i słuchacze szkół policealnych.

15

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za włączenie się w organizację tego wydarzenia. Bez Waszej energii i zaangażowania nie byłoby tak fantastycznie!

{gallery}2017/dzienotwarty{/gallery}