1

23 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017. Uroczystość zakończenia roku szkolnego poprowadziły panie: Marcelina Krawczyk i Sylwia Gołąb. Wzięli w niej udział Słuchacze Szkoły Policealnej, zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły.  Jak co roku za wybitne osiągnięcia w nauce  zostały wręczone nagrody książkowe, które wręczył Z-ca Dyrektora Szkoły Władysław Mastrzykowski. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2016/2017 słuchacze, którzy ukończyli szkołę udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk opiekunów świadectwa ukończenia szkoły.

 

1

2

 

3

 

4