DSC05796

Słuchacze szkół dla dorosłych uczestniczyli w apelu, który poświęcony był kilku ważnym zagadnieniom.

Jednym z nich był problem uzależnień, o którym w ciekawy i barwny sposób opowiadała Anna Czekaj – szkolny psycholog. W trakcie prezentacji zwróciła uwagę na zagrożenia płynące z zażywania dopalaczy oraz innych używek.

DSC05796

Natomiast p. Małgorzata Łowicka Gęgotek przedstawiła zagadnienia prawne związane z procedurami ubiegania się i przyznawania zasiłków.