W dniu 20 października doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Miechowie przeprowadził spotkanie ze słuchaczami Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1.

Zajęcia odbyły się pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”, które towarzyszy obchodom tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Magdalena Pilawska – doradca zawodowy z MCK opowiedziała słuchaczom o możliwościach Funduszy Europejskich w kontekście rozwoju zawodowego, odkrywania talentów i kompetencji. Na przykładzie nowego projektu OHP „Od szkolenia do zatrudnienia – Yei” omówiła formy wsparcia, jakie daje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Zaprosiła słuchaczy do udziału w projekcie w miechowskich jednostkach OHP.

Ponadto, słuchacze w ramach OTK w Młodzieżowym Centrum Kariery mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji, mających na celu zbadanie predyspozycji zawodowych.

Było to już drugie spotkanie z doradcą zawodowym, pierwsze odbyło sie 14 października, a poprowadziła je Pani Beata Kowalska – pracownik Punktu Pośrednictwa Pracy w Proszowicach.

Zajęcia odbyły się na zaproszenie Pani Małgorzaty Żaba.