Słuchacze kształcący sie na kierunku opiekun medyczny przygotowują się do swojej przyszłej pracy. Pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry uczą się sprawować opiekę nad osobami starszymi, chorymi i niesamodzielnymi. Ćwiczenia odbywaja się z wykorzystaniem fantomów.

{gallery}2018/opiekun{/gallery}