logo

logo

 

koloseum 
Praktyki zagraniczne jako element kształcenia zawodowego i przygotowania młodzieży do efektywnego wejścia na rynek pracy stały się ważnym celem edukacji zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie. Szkoła stale stara się doskonali swoją ofertę edukacyjną i dostosowywać do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy, tak aby wyposażyć swych absolwentów w niezbędną wiedzę i umiejętności zawodowe. Każdy uczeń „Ekonomika” może wzbogacić swoje CV o udział w międzynarodowych projektach i stażach zagranicznych, a doświadczenia te mogą okazać się kluczowe podczas szukania pracy.

zdjecie1

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie wprowadził w życie kolejny projekt mobilnościowy pn. „Europejski staż paszportem do zawodowej kariery”, który realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Już 01 września br. grupa 20 uczniów i uczennic Ekonomika wyjedzie na zagraniczny 4-tygodniowy staż. Miejscem, do którego udadzą się uczestnicy projektu to miejscowość Bolonia we Włoszech. Kolejna 20 osobowa grupa uczniów wyjedzie do Włoch w lutym 2019r.

Młodzież zakwalifikowana do projektu przygotowując się do wrześniowego wyjazdu uczęszczała na dodatkowe zajęcia z języka włoskiego, angielskiego zawodowego oraz na warsztaty pedagogiczne i kulturowe. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do pracy i poznania włoskiej kultury i tradycji. Dla większości był to pierwszy kontakt z włoską kulturą, architekturą, kuchnią oraz przede wszystkim przedsmak dorosłego życia, pracy i kariery zawodowej.

Zdjecie2

Praktyki zagraniczne we włoskich firmach umożliwią powiązanie wiedzy teoretycznej z problemami życia zawodowego. Dzięki tym wyjazdom uczniowie „Ekonomika” zdobędą doświadczenie i przygotują się do wejścia na rynek pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny i wszyscy uczniowie maja równy dostęp do tej formy kształcenia zawodowego.

Odbycie stażu zostanie potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenie krajowe wystawione przez organizację partnerską z Włoch i ZS Nr 1 w Miechowie. W konsekwencji uczeń „Ekonomika ” zostanie wyposażony w solidne narzędzia konkurencji na rynku pracy.

Dyrektor Szkoły oraz zespół projektowy
w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie