z1

 

 

W piatek 7 września 2018 roku uroczyście rozpoczął się rok szkolny w szkołach dla dorosłych. Pani Dyrektor Marzena Samborska powitała wszystkich obecnych. Szczególne słowa skierowała do osób, które rozpoczynają naukę na pierwszym semestrze, życząc zapału w zdobywania wiedzy, sukcesów i wytrwałości w realizacji celów.

Po części oficjalnej  słuchacze  uczestniczyli w spotkaniu, na którym zostały przedstawione dwie prezentacje multimedialne. Zagadnienia związane z programem “Powidz nałogom NIE” przedstawiła p. Małgorzata Łowicka Gęgotek, która zwróciła uwagę na zagrożenia płynące z zażywania dopalaczy oraz innych używek.

Kolejna prezentacja przygotowana przez p. Martę Rutecką i p. Małgorzatę Żaba ukazała słuchaczom zagadnienia prawne związane z zakładaniem działalności gospodarczej oraz procedury ubiegania się i przyznawania zasiłków.

 

z1