z11

 

W dniach 20 i 27 października pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Miechowie spotkali się ze słuchaczami Szkół Policealnych Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbywał się pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia”.

W spotkaniu uczestniczyli słuchacze kierunków: Technik masażysta, Technik usług kosmetycznych, Technik administracji, Opiekun medyczny, Liceum dla Dorosłych. Pośrednik pracy przedstawił aktualne oferty oraz sytuację na rynku pracy i zachęcił do uzupełnienia ankiet osóby poszukujące pracy. Doradca zawodowy udzielił informacji dotyczących uzupełniania swoich kwalifikacji na kursach realizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Miechowie, możliwości dalszego kształcenia, jak i projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pani Małgorzaty Żaba. 

 

z11

z12