8 grudnia odbyły się warsztaty profilaktyczne na kierunku Technik usług kosmetycznych semestr pierwszy. Warsztaty obejmowały część praktyczną oraz teoretyczną w formie prezentacji multimedialnej.

Tematyka warsztatów obejmowała zakres zagadnień z:

  • ergonomii pracy w zawodzie technik usług kosmetycznych
  • najczęstsze problemy zdrowotne kosmetyczek
  • podstawy anatomii i fizjologii przeciążeń
  • profilaktyka przeciążeń

Warsztaty przygotowała i przeprowadziła Pani Małgorzata Żaba.