6 września w Szkole Policealnej odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Pani Dyrektor Marzena Samborska na uroczystym apelu połączonym z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej przedstawiła opiekunów kierunków, pracowników szkoły oraz serdecznie powitała słuchaczy semestru pierwszego, którzy rozpoczynają naukę w Naszej Szkole.

Podczas uroczystości słuchacze zostali zapoznani z zagadnieniami związanymi z programem “Powiedz nałogom NIE. W trakcie prezentacji zwrócono uwagę na zagrożenia płynące z zażywania dopalaczy oraz innych używek.

Dodatkowo słuchaczom zaprezentowano zagadnienia prawne związane z zakładaniem działalności gospodarczej, procedurami ubiegania się i przyznawanie zasiłków.