Miechów 12.03.2020r.
Szanowni Państwo,                                                                                          
 
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020r.  ograniczone zostaje czasowo funkcjonowanie szkoły.  Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

  • Czas 12.03.2020 r. – 25.03.2020r. nie jest czasem ferii szkolnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.
  • Nauczyciele powinni jak najszybciej nawiązać kontakt e-mailowy, telefoniczny z uczniami, rodzicami. W razie braku kontaktu z uczniami, fakt ten należy zgłosić Dyrektorowi Szkoły.
  • Nauczyciele i wychowawcy klas komunikują się z uczniami on-line, wskazując zagadnienia i materiały edukacyjne poprzez kontakt mailowy, epodręczniki.pl  i inne dostępne platformy edukacyjne. Prace należy dokumentować. Kordynatorem pracy zdalnej jest wychowawca klasy.
  • Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice powinni udostępnić kontakt: e- mail, telefon.
  • Przypominamy, że pod numerem tel. 800-190-590 funkcjonuje Telefoniczna Informacja Pacjenta NFZ.
  • Dostępne darmowe platformy edukacyjne:
     http://matematyka.pisz.pl/index.htmlhttps://wolnelektury.plhttps://epodreczniki.pl                                                                                                                                                                                                                                                               Dyrektor Szkoły

    Marzena Samborska