W związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski informujemy, że informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sesji styczeń-luty 2020 będą przekazywane zdającym telefonicznie w dniu 20 i 23 marca 2020 r. po godz.14.00 przez wychowawców klas. Informacje dla absolwentów będą przekazywane przez sekretariat Szkoły w dniu 23.03.br.

Jednocześnie informuję, że uczniowie, którzy nie zdali egzaminu są proszeni o zadeklarowanie, czy przystąpią do egzaminu po raz kolejny w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.