Miechów 15.04.2020r.

Rada klasyfikacyjna uczniów kończących szkołę w Zespole Szkół Nr 1 odbędzie się 20.04.2020 r. o godz.13.00. 
Nauczyciele otrzymają na e-maila treść uchwały do zdalnej akceptacji. Odbędzie się również zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego pracy szkoły na nowy rok szkolny.

Porządek Rady:

1. Klasyfikacja uczniów kończących szkołę.

2. Zaopiniowanie projektu organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2020/2021.

3. Organizacja funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1  w okresie czasowego ograniczenia szkoły w związku z COVID 19.

4. Zasady monitorowania realizacji podstawy programowej i jej dokumentacja.

5. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych.

6. Wnioski i uwagi*

* uwagi proszę kierować do Dyrektora Szkoły do godz.10

 Dyrektor Szkoły


 

Nauczycieli proszę o rozliczenie godz. ponadwymiarowych:

  • Za marzec 2020r. w celu weryfikacji godzin (przesłanie zał.1, zał.2a- faktycznie potwierdzonej realizacji zajęć. Nie rozliczamy godz.ponadwymiarowych z 12-13.03.2020r. zgodnie z Komunikatem MEN. Podpisany zał.1, zał.2a należy przesłać e-mailowo do 20.04.2020r.
  • Za kwiecień 2020r. (01-26.04.2020r.) – podpisany zał.1, zał.2a należy przesłać e-mailowo do 24.04.2020r.

 * 9-14.04.2020r. – przerwa świąteczna.   

 Uwaga:

 Opisaną kopertę godz. ponadwymiarowych wraz z zał.1, zał.2a można umieścić w skrzynce pocztowej przed szkołą w podanych terminach.

 

 Dyrektor Szkoły