Informuję że dni 8, 9, 10 i 12 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Konferencja klasyfikacyjna planowana jest w dniu 22.06.2020r. godz. 13.00.  Do końca roku szkolnego prowadzona będzie nauka zdalna. Uczniowie maja możliwość korzystania z konsultacji w szkole po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Pozdrawiam
Dyrektor Szkoły
M.Samborska