EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE W SESJI
STYCZEŃ-LUTY 2020 R.

 

Technik ekonomista-98%

Technik geodeta- 100%

Technik żywienia i usług gastronomicznych-96%

Technik handlowiec- 97%

Technik logistyk- 94 %

Branżowa Szkoła I Stopnia- 100%

 


 

Wyniki Egzaminu Maturalnego w 2019r.
w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie

 

Egzamin maturalny w szkole zdało- 74% absolwentów

Najwyższe wyniki uzyskały klasy:

– Klasa IV GR technik ekonomista i technik geodeta- 96%

Klasa IV P technik ekonomista- 83%