• Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.
  • Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
  • Ferie zimowe będą trwały od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. 
  • Termin zdalnej klasyfikacji śródrocznej klas czwartych Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie ustala się na 22.12.2020 r.
  • Przewidywany termin klasyfikacji śródrocznej dla pozostałych klas planowany jest na 29 stycznia 2021 r.
  • Zdalne zebrania z rodzicami zostaną przeprowadzone w terminie od 14 do 17 grudnia 2020 r. 
  • Zapraszamy do kontaktu z psychologiem szkolnym: tel. (041) 383-10-89/ e-mail: moniczka.paterek@gmail.com

             * szczegółowe informacje w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

https://www.gov.pl/web/edukacja/nowy-termin-ferii-zimowych