W ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” uczniowie mogą uzyskać bezpłatnie dodatkowe kwalifikacje oraz nabyć kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy.

l.p. Forma wsparcia Zawód do którego kierowana jest dana forma wsparcia Liczba osób Planowany termin realizacji formy wsparcia
NABYWANIE DODATKOWYCH KWALIFIKACJI PRZEZ UCZNIÓW
  Kurs prawa jazdy kat. B wszystkie zawody 20 osób 2021 rok
  Kurs barmański I stopnia technik żywienia i usług gastronomicznych 20 osób 2021 rok
  Kurs operatora wózków widłowych technik logistyk, technik handlowiec

12 osób

12 osób

2020 rok
2021 rok
  Kurs kosmetyczny z elementami wizażu wszystkie zawody 20 osób 2020 rok
  Kurs grafiki komputerowej technik geodeta 15 osób 2021 rok
  Kurs kelnerski technik żywienia i usług gastronomicznych 20 osób 2020 rok
  Kurs cukierniczy technik żywienia i usług gastronomicznych 10 osób 2020 rok
  Kurs cyfrowej obróbki zdjęć wszystkie zawody 15 osób 2021 rok
  Kurs fakturzystki/fakturzysty z obsługą komputera i kas fiskalnych technik logistyk, technik handlowiec 20 osób 2020 rok
DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO -WYRÓWNAWCZE
 

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

wszystkie zawody Technikum od 8 do 12 osób na grupę 2 grupy – 2020 rok
1 grupa – 2021 rok
 

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

wszystkie zawody Technikum od 8 do 12 osób na grupę 1 grupa – 2020 rok
1 grupa – 2021 rok
PROGRAM WSPÓŁPRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Z PRACODAWCAMI
  Staże Wszystkie zawody Technikum

50 osób

50 osób

2020 rok

2021 rok

POMOC STYPENDIALNA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
  Pomoc stypendialna Wszystkie zawody Technikum 10 osób
10 osób
2020 rok
2021 rok
  Doradztwo edukacyjno -zawodowe. 2 godziny na osobę. Stypendyści/ stypendystki 10 osób
10 osób
2020 rok
2021 rok
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW – KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ
  Kółko fotograficzne wszystkie zawody od 12 do 15 osób 2021 rok
  Kółko tworzenia stron internetowych wszystkie zawody od 12 do 15 osób 2021 rok
  Kółko inżynieryjnych pomiarów geodezyjnych technik geodeta od 12 do 15 osób 2021 rok

OGŁOSZENIA O NABORZE

W ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2″ koordynator
ds. szkoleń i kursów ogłasza się nabór uczennic i uczniów na następujące
formy wsparcia:

l.p. Forma wsparcia Termin rekrutacji  
  Kurs prawa jazdy kat. B 14.12.2020 – 18.12.2020  
  Kurs barmański I stopnia 10.05.2021 – 14.05.2021  
  Kurs operatora wózków widłowych 19.10.2020 – 23.10.2020  
08.02.2021 – 12.02.2021  
  Kurs kosmetyczny z elementami wizażu 12.10.2020 – 16.10.2020  
  Kurs grafiki komputerowej 01.03.2021 – 05.03.2021  
  Kurs kelnerski 19.10.2020 – 23.10.2020  
  Kurs cukierniczy 12.10.2020 – 16.10.2020  
  Kurs cyfrowej obróbki zdjęć 07.06.2021 – 11.06.2021  
  Kurs fakturzystki/fakturzysty z obsługą komputera i kas fiskalnych 02.11.2020 – 06.11.2020  
  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki (dwie grupy w każdym roku) 12.10.2020 – 16.10.2020  
15.09.2021 – 20.09.2021  
11.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego (jedna grupa w każdym roku)

12.10.2020 – 16.10.2020  
15.09.2021 – 20.09.2021  
12. Pomoc stypendialna.

12.10.2020 – 16.10.2020  
14.12.2020 -18.12.2020  
13. Doradztwo edukacyjno – zawodowe -2 godziny na osobę/stypendystę. W doradztwie uczestniczą osoby zakwalifikowane do stypendium  
 

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w danej formie wsparcia, proszeni są o:

 1. Zapoznanie się z Regulaminem zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  i Szczegółowymi zasadami rekrutacji na kursy, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz kółka zainteresowań i Szczegółowe zasadami rekrutacji przydzielania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 2. Złożenie:
  • formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu (załącznik nr 1),
  • deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2),
  • oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3),
  • oświadczenia o niepełnosprawności (załącznik nr 4),
  • zakresu danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5).

Wymagane dokumenty są do pobrania ze strony internetowej projektu: http://ckz.miechow.edu.pl/index.html (zakładka ogłoszenia), które należy składać u Koordynatora ds. szkoleń i kursów tj. Pani Marzeny Walczak, w terminach wskazanych powyżej, za pośrednictwem wychowawcy. Dokumenty mogą być wypełnione komputerowo lub ręcznie (drukowanymi literami) z prawidłowo wydrukowanymi logotypami (nagłówek). Telefon kontaktowy do koordynatora ds. szkoleń i kursów: 41 38 31 089 – Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie.