SPR2020 1

W ramach projekt “Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2″w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 w Zespole szkół Nr 1 w Miechowie została przeprowadzona modernizacja sali w budynku przy ul. Sobieskiego 8 oraz modernizacja 2 sal w budynku przy ul. Racławickiej 23. Doposażono pracownie w sprzęt dydaktyczny, tj.:

 • Tachimetr – 1 szt.,
  SPR2020 1
 • Komputery stacjonarne – 15 szt.,
  SPR2020 2
 • Drukarki – 8 szt.
  SPR2020 3
 • Serwis obiadowy, kawowy, sztućce.
  SPR2020 4

Przeprowadzono postepowanie przetargowe na kurs:

 • prawa jazdy,
 • operatora wózka widłowego,
 • kosmetyczki z elementami wizażu,
 • cukierniczy,
 • kelnerski,
 • fakturzystki/fakturzysty z obsługą komputera i kas fiskalnych.

Obecnie trwa:

 • kurs operatora wózka widłowego – 14 uczniów,
 • kurs prawa jazdy- 20 uczniów,
 • kurs kelnerski – 20 uczniów.

Do 15 marca ma być zrealizowany kurs: cukierniczy, kosmetyczki z elementami wizażu oraz fakturzystki/fakturzysty z obsługą komputera i kas fiskalnych.

Przydzielono pomoc stypendialną 10 uczniomszczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych kształcących się w Technikum w zawodzie: technik geodeta, technik logistyk, technik ekonomista

W stażach zawodowych realizowanych w ramach projektu, skorzystało 50 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik geodeta, technik handlowiec, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Staże zawodowe odbywały się w czasie wakacji 2020 r., u 37 pracodawców, trwały 4 tygodnie i wykraczały poza zakres kształcenia zawodowego. Uczniowie otrzymali certyfikaty i stypendium w wysokości 2 300,00 zł. Koordynator ds. staży – Justyna Kwinta

SPR2020 5

SPR2020 6