Proszę o zapoznanie się z :
1. Harmonogramem egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie:
3. Procedurami i oragnizacją egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
 
Dyrektor Szkoły
M. Samborska